Ymer Partners grundades 2020 med målet att, tillsammans med våra rådgivare, bedriva försäkringsförmedling som fokuserar på våra kunders intressen.

Moderbolag i Ymer Partners gruppen är Ymer Försäkringsförmedling & Investeringspartners AB (559249-0113).

Ymer Försäkringsförmedling & Investeringspartners AB är franchisegivare till Ymer Försäkringsförmedling & Investering Partners KB (969792-5932) och Ymer Förmögenhetsrådgivning AB (559260-7047).

Verksamheten i Ymer Partners omfattar försäkringsförmedling.

Vår ambition är att alla våra kunder är nöjda med vår service och rådgivning. Om du, mot förmodan, har ett klagomål kan du vända dig till klagomal@ymerpartners.se.