Ymer Partners – utmanar Hjerta, Säkra och Tydliga

Läs artikeln på vainsight.se

https://www.vainsights.se/articles/736272/2021-02-19-11-39-06-ymer-tar-upp-konkurrensen-med-hjerta-sakra-och-tydliga

Ymer Partners arbetar med netto-baserad rådgivningsmodell

Finansinspektionen vill utreda ett förbud mot s.k kick-backs, fondprovisioner som tillfaller distributörer. Distributörer kan t.ex vara försäkringsbolag, värdepappersbolag eller försäkringsförmedlare. 

Enligt Erik Thedéen på FI är risken med kick-backs att fondförmedlarna i för stor utsträckning riktar försäljningen mot det som är gynnsamt för det egna företaget istället för mot det som är bra för kunden. Kunden kan då riskera att erbjudas dyra och dåliga fonder. 

– ”Om du har två stycken fonder, en med en väldigt liten kickback och en med en väldigt stor kickback, så är det en enorm risk att bolaget försöker få kunden att välja den dyrare då man helt enkelt tjänar mer pengar”, säger Erik Thedéen till SvD i en intervju.

Ymer Partners har som ambition att arbeta med netto-baserad rådgivningsmodell på de plattformar som erbjuder det. Redan idag erbjuder vi netto-baserad modell på Nord Fondommission depåer och ISK samt på Nordnet-lösningar.

Inom ramen för vårt nettoerbjudande behåller Ymer Partners inga fondprovisioner utan dessa återförs helt till kunden med full transparens. Istället debiteras en överenskommen arvodering som säkerställer att rådgivarens intresse sammanfaller med kundens. 

I normalfallet med vår nettolösning innebär detta att fondbolagen återbetalar 30-70% av den fasta fondavgiften. Vi har idag marknadens bredaste fondutbud med netto-rabatterade fondavgifter och arbetar kontinuerligt med att förbättra villkor och utbud på vår plattform. Samtliga förbättringar gällande priser och avtal kommer våra kunder tillgodo i sin helhet. 

Ymer Partners – Sveriges Nya Stora Försäkringsförmedlargrupp

Nu etablerar sig förmedlar- och rådgivningsgruppen Ymer Partners på bred front i Sverige! Redan i dag finns man närvarande på nio orter i landet med över 20 rådgivare. Säkras tidigare VD Peter Uvelid är ordförande i Ymer Partners moderbolag. Han räknar med en tillväxt på 20 procent per år — och har planer på etablering även i de nordiska grannländerna. 

Läs artikeln i Sak & Liv

Nord Fondportföljer

Nord fondportföljer som nu funnits i 6 år, som bara går att få via rådgivare hos NORD eller YMER & PARTNERS. Vi skapade dessa för att ge våra kunder färdiga ”låtlistor” likt Spotify.