Våra rådgivare inom Ymer Partners har lång erfarenhet av investeringsrådgivning inom pensions- och kapitalförvaltning. Med hjälp av portföljoptimering och analys skapar vi förutsättningar för dig att nå dina personliga mål.

Våra rådgivare vänder sig till dig som är företagare och vill säkra bolagets framtid. Tryggheten i att det finns likviditet när det är svåra tider eller att det finns kapital när bolaget skall investera.

Vi vänder oss också till dig som privatperson som vill säkra en trygg pension även om du har många år kvar att arbeta. En professionell rådgivning som fokuserar både på din nuvarande ekonomiska situation men som möjliggör ett sparande som tryggar ålderdomen.